สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “จีน กับเทคโนโลยีเขย่าโลก”

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “จีน กับเทคโนโลยีเขย่าโลก”
โดย ครูชนการ บุณฑริกสดใส ครูภาษาจีน แผนกวิชาสามัญ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams Meeting) ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.30-14.30 น.
ถ่ายทอดความรู้ 35 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 25 นาที ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/HGvE24ZFygmq1mxA7

www.cdti.ac.th s 16932904 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "จีน กับเทคโนโลยีเขย่าโลก" 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี