สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “จีน กับเทคโนโลยีเขย่าโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.30-14.30 น. วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “จีน กับเทคโนโลยีเขย่าโลก” โดย ครูชนการ บุณฑริกสดใส ครูภาษาจีน แผนกวิชาสามัญ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams Meeting) ซึ่งในกิจกรรม วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในการศึกษาเกี่ยวกับประเทศจีน ว่า บทบาทจีนในสังคมโลกเป็นอย่างไร สิ่งประดิษฐ์จีนเปลี่ยนโลกได้อย่างไร และมีเทคโนโลยีของจีนอะไรที่น่าสนใจ

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี