สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการ

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และคณะ ให้การต้อนรับคุณมาริษา เจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเชฟแคร์ส และประธานบริษัท เชฟแคร์ส โปรเจกต์ จำกัด และคณะในโอกาสเข้าหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการประเด็นการสร้างความร่วมมือในการรักาไว้ และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย อาทิ อาหารไทยพื้นบ้าน อาหารไทบสูตรดั้งเดิมผ่านสื่อภาพยนตร์ (Food Content) เพื่อรักษา เผยแพร่ตำรับ ตำรา และวัฒนธรรมอาหารไทยสู่ระดับสากล รวมถึงส่งเสริมธุรกิจอาหารและสร้างรายได้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี