สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แสดงความยินดีสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์แนวหน้า

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้า เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 45 การนี้ผู้แทนกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้ารับมอบของแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้า กรุงเทพมหานคร

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th s 38354953 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
แสดงความยินดีสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์แนวหน้า 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี