สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะ Leshan Vocational and Technical College

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยผศ.ดร.ไชยวิทย์ ธนไพศาล และผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ Dr. Liu Zhong อธิการบดี และผู้บริหาร Leshan Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนสถาบันและเปิดศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารจีนเสฉวน Chinese Sichuan Cuisine Cultural Exchange Center การนี้อธิการบดีนำชมโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารเที่ยงที่ร้านปรุงสารพัด โดยมีครูพงศ์ภัค เชิงชาญกิจ และครูภาณุพงศ์ สวัสดิ์ทัศน์ พร้อมด้วยศิษย์เก่าโครงการแลกเปลี่ยนครูเพื่ออบรมด้านการประกอบอาหารจีนเสฉวนและอาหารไทยกับ LVTC เป็นผู้ประกอบอาหารเลี้ยงรับรอง เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี