สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (รอบบ่าย)

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจบการศึกษาเพื่อให้คำแนะนำ และข้อคิดต่าง ๆ สำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน อาทิ การมีความรับผิดชอบ การวางแผน การเรียนรู้สิ่งใหม่ และการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ กิจกรรมมีขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ห้อง 15208 ชั้น 2 อาคาร 615 สถาบันเทคโนโลยีจิตรดลา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 1710752033487 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (รอบบ่าย) 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี