สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

งานพัฒนาคุณภาพและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการ CDTI Job Placement : เปิดโอกาสสู่โลกการทำงาน ครั้งที่ 1 รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศึกษาข้อมูลสถานประกอบการและสมัครงาน โดยมีสถานประกอบการจำนวน 7 แห่ง ร่วมโครงการ ดังนี้ บริษัท Restaurant Development จำกัด บริษัท The Mall Group จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท Advanced information Technology จำกัด บริษัท Wingspan Services จำกัด บริษัท กลุ่มไทยรุ่งเรือง จำกัด และบริษัท Gosoft (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี