สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการ “เทคโนโลยีจิตรลดาปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 7”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการ “เทคโนโลยีจิตรลดาปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 7” โดยติดตั้งระบบกราวด์ภายในอาคารเรียน ทำ BBL (ทาสีและวาดรูปบนพื้นถนน หน้าอาคารเรียนชั้นอนุบาลเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเเต่ละช่วงวัย) ซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน ซ่อมแซมและล้างพัดลมภายในโรงเรียนและวัด ปรับปรุงและเปลี่ยนหลอดไฟภายในวัด ติดตั้งอุปกรณ์และเดินระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียนและห้องพักครู เดินระบบไฟฟ้าจากเมนหลักเข้าห้อง จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ร่วมกับนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ และสอนชาวบ้านทำน้ำยาล้างจานเพื่อส่งเสริมการเกิดรายได้ภายในชุมชน ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม ตําบลวังด้ง อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี