สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้ารับฟังการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ขอเชิญคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงาน เข้ารับฟังการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 นำเสนอการทำงานระบบ e-office และแผนการสนับสนุน โดย บริษัท D-Solution จำกัด ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้อง 4315 ชั้น 3 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

www.cdti.ac.th s 78782520 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญเข้ารับฟังการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี