สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

“วันฉัตรมงคล” กำหนดวันขึ้นตาม วันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นใน วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดย “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก อย่างเป็นทางการ” จัดขึ้นในวันที่ 4 พ.ค. 2562 ดังนั้นวันฉัตรมงคลในปัจจุบัน จึงตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคมของทุกปี

www.cdti.ac.th 9c62d84c 7a44 44bb 8e84 e8a8a4883896 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี