สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Quota ประจำปีการศึกษา 2567

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี รอบ Quota คณะที่เปิดรับ ได้แก่

1. คณะบริหารธุรกิจ

• สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

• สาขาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

• สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า

3. คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

• สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

• สาขาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 13 มีนาคม 2567

พิเศษ! ทุนการศึกษา

1. ทุนส่งเสริมศักยภาพ

• เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หรือ

• เกรดเฉลี่ย 2.75 – 2.99 โดยมีผลงานแสดงความสามารถด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัครเรียน

2. ทุนช่วยเหลือการศึกษา

• พิจารณาตามความขาดแคลน

*เงื่อนไขตามที่สถาบันกำหนด

สมัครเลยที่ www.cdti.ac.th หรือ https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2280-0551 ต่อ 3295 – 3297

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี