สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี CDTI ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะประเภทอุตสาหกรรม ในงานการทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา ระดับชาติ พ.ศ. 2566

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ. 2566 กลุ่มกรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันทักษะประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้

  • ทักษะวิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
  • ทักษะวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
  • ทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
  • ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้ผลการแข่งขัน

ทักษะวิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ระดับ ปวช.
เกียรติบัตรเหรียญทอง
นายจิรโชติ หนองทราย สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้คะแนน 98 คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญทอง นายณัฐดนัย สิริชัย สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้คะแนน 97 คะแนน

ทักษะวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระดับ ปวช.
เกียรติบัตรเหรียญทอง
นายชัยเดช ครึ่งมี สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้คะแนน 96 คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญทอง นายภาสวิชญ์ สุริยะสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้คะแนน 96 คะแนน

ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช.
เกียรติบัตรเหรียญทอง
นายก้องกิดากร ภูธรารักษ์ สาขาช่างยนต์ ได้คะแนน 92.8 คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญทอง นายปารณัท สาระสิทธิ์ สาขาช่างยนต์ ได้คะแนน 92.8 คะแนน

ทักษะวิชาการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
เกียรติบัตรเหรียญทอง
นายธันวา นพฉัตร สาขาช่างกลโรงงาน ได้คะแนน 96 คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญทอง นายภูรี ตันติพาณิชย์กูล สาขาช่างกลโรงงาน ได้คะแนน 95.5 คะแนน


เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เพชรเกษม 98 กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี