สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “ก้าวทัน AI ในโลกการผลิตสื่อ”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “ก้าวทัน AI ในโลกการผลิตสื่อ” โดย วิฑูรย์ วรรณโย และ พิชิต ศรีกลับ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 14.45 น. ถ่ายทอดความรู้ 45 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 นาที ณ ห้องสมุด ชั้น 2 อาคาร 604

ที่มา (รูปภาพ) อาจารย์จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ อาจารย์มนต์ธิณีร์ วิเศษศักดิ์ วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด)

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี