สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

​​​​​​​ประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : 17 กันยายน 2564 จำนวนผู้ชม : 345 คนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 3 เรื่อง ความร่วมมือด้านการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและการวิจัย ในหัวข้อ "การจัดการศึกษาท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 : เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เป็นการส่วนพระองค์ โดยการประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซียฯ นั้น เริ่มขึ้นจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ภายหลังเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อปี 2560 ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ตั้งคณะทำงานการจัดการประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซีย ด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และการวิจัย มีรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นประธานคณะทำงานฯ เพื่อสนองแนวพระราชดำริฯ การประชุมดังกล่าวจัดมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 2561 ,ครั้งที่ 2 ในปี 2562 สหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพ สำหรับครั้งที่ 3 นี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2564 โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาในหัวข้อ "การจัดการศึกษาของประเทศไทย ท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19" รวมทั้งมีนักวิชาการ และผู้มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาจากไทย และสหพันธรัฐรัสเซีย จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมการนำเสนอประสบการณ์การจัดการศึกษา ในวิกฤตการณ์ของโรคโควิด-19 อาทิ Skolkovo Institute of Science and Technology , ซิริอุส เซ็นเตอร์ (Sirius Center), มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี, โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และช่องทางการเรียนรู้ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เกิดความชะงักงันทางเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา การประชุมจึงมุ่งเน้นไปที่การจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน อาทิ การจัดการสอนวิชาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และการจัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เป็นต้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

143161

วันนี้ :

3

เมื่อวาน :

535

30 วันก่อน :

23293

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552