สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

อวลลดา เทียนสุขภาพจากไขถั่วเหลือง (Soy wax candle)

วัตถุประสงค์
          นำสารสกัดจากสมุนไพรไทย ดอกไม้ไทยมาผสมผสานเพื่อใช้บรรเทาอาการป่วยในเบื้องต้น เพื่อช่วยสร้างความผ่อนคลายจากอาการเครียด สะสมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและน้ำตาเทียนมาช่วยในเรื่องของการนวดบำรุงผิวพรรณ

เป้าหมาย
          เพิ่มมูลค่าของสมุนไพรไทย และสนับสนุนการใช้วัตถุดิบใน ประเทศ และสร้างธุรกิจให้กับนักเรียน

เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)
          จากการสำรวจและการเก็บข้อมูลพบว่าสังคมปัจจุบันคนทุกเพศทุกวัยมีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความเครียดสะสม เช่น อาการปวดศีรษะไมเกรนอาการนอน ไม่หลับ อาการ Office Syndrome หรือแม้แต่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า โดยส่วนมากจะทำการรักษาด้วยการรับประทานยาปฏิชีวนะ ซึ่งบางครั้งนอกจากจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดแล้วยังอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายในระยะยาว คณะผู้จัดทำจึงทำการศึกษางานวิจัยในการแก้ปัญหาดังกล่าวพบว่าการสูดดมกลิ่นหอมของดอกไม้ เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยรักษาปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความเครียดได้หรือที่เรียกว่า “สุคนธบำบัด” จึงได้ศึกษาวิธีการใช้กลิ่นบำบัดในรูปแบบต่าง ๆ และได้ตัดสินใจเลือกเทียนหอมที่ผลิตจากไขถั่วเหลือง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเทียนเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ด้วยวิธีการนำไขถั่วเหลืองมาผสมกับน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทยและดอกไม้ไทยเพื่อให้เกิดเป็นเทียนไร้ควัน ไร้สารพิษแบบธรรมชาติบำบัด “อวลลดา” เทียนสุขภาพจากไขถั่วเหลือง Soy wax candle ประกอบด้วยไขถั่วเหลือง น้ำมันหอมระเหยกลิ่นต่าง ๆ เช่น กลิ่นดอกกรรณิการ์ ตะไคร้ภูเขา ดอกมะลิกาและกานพลู ฯ โดยผลิตอยู่ในรูปแบบเทียนสุขภาพบรรจุลงในภาชนะแก้วใสเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกและมีความสวยงาม “อวลลดาเทียนสุขภาพจากไขถั่วเหลือง หรือ Soy wax candle ” มีสรรพคุณผ่อนคลายอาการของโรคที่เกิดจากความเครียด ช่วยบำรุงผิวพรรณและลดอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ อีกทั้งวางจำหน่ายสินค้าจริงเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้อวลลดาเทียนสุขภาพจากไขถั่วเหลือง พบว่าผู้บริโภคพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เนื่องจากสามารถบรรเทาอาการเครียดได้และคำนึงถึงช่องทางการจัดจำหน่ายมากที่สุด

การนำผลงานมาใช้ / รางวัล / การตีพิมพ์ (ถ้ามี)
          นำผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์มาพัฒนาการทำการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าจริง เช่น จากการศึกษาพบว่าเพศหญิงหันมาสนใจสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและต่อยอดการทำธุรกิจของนักเรียน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้จัดทำได้ รับเหรียญเงิน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
.ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์
.ธัญญานันท์ เทียนขาว

นักเรียน/นักศึกษา
นางสาวณัฎฐนิชย์ จันทร์สุหร่าย
นางสาวจุฬีรัชต์ บุญเกิด
นายธัญนาถ ทรงนิลรักษ์
นายณพงศ์ จารุจินดา
นางสาวรพรจน์ รามสูต

เบอร์ติดต่อ
081-3453645
080-8131180

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

ระดับปริญญาตรี