สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

สมุนไพรสบายบาทา Herb Bomb

ชมผลงานอื่นๆ ได้ที่ >> นิทรรศการออนไลน์ “CDTI Virtual Exhibition 2020” คลิก <<
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วัตถุประสงค์
          สร้างสรรค์สินค้าให้เป็นที่สนใจต่อกลุ่มลูกค้า เป้าหมายสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้าในการนำสมุนไพร ไทยมาประยุกต์ใช้อย่าง ได้ผลสามารถจัดจำหน่ายสิน ค้าให้กับลูกค้าทุกกลุ่มได้ ทั่วประเทศ

เป้าหมาย
          นำสมุนไพรไทยมาต่อยอด

เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา
          ปัจจุบันมีคนในทุกช่วงวัยจำนวนมากที่มีปัญหาในเรื่อง “กลิ่นเท้า” ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นวัยรุ่นหรือผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน เนื่องจากการใส่รองเท้าที่มิดชิดเป็นระยะเวลานานทำให้เกิดกลิ่นอับหรือกลิ่นต่าง ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การใส่ถุงเท้าซ้ำกันหลายวัน การเป็นแผลเรื้อรังที่เท้าการเป็นแผลที่เกิดจากเชื้อราและหากผู้ประสบปัญหาเหล่านี้ไม่สะดวกที่จะไปพบแพทย์เพราะเหตุผลต่าง ๆ เช่น เขินอาย ไม่มีเวลา ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะไปพบแพทย์ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหา “กลิ่นเท้า” ที่ไม่พึง ประสงค์ตามมาอย่างแน่นอน
          “สมุนไพร…สบายบาทา หรือ Herb bomb” ประกอบด้วย สมุนไพร เช่น พริกไทยขมิ้น ไพล กานพลู ดีปลี มีคุณสมบัติในการช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ลดการเกิดกลิ่น โดยผลิตภัณฑ์จะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่ก่อให้เกิดอาการแพ้

การนำผลงานมาใช้ / รางวัล / การตีพิมพ์
          นำผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์มาพัฒนาการทำการตลาดและต่อยอดการทำธุรกิจของนักเรียน / ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน
 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
.ปราณี พูลผล
.รัตนาภรณ์ เทพเจริญ

นักเรียน/นักศึกษา
นางสาวณัฐณิชา เลิศรุ่งเรืองชัย
นางสาวดลญา ธิติมงคล
นายธนิสร เหรียญทอง
นายพัทธนันท์ เพ็ชร์อินทร์

เบอร์ติดต่อ
081-8188247
085-3334176
091-0914447

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี