สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่วไหลและประมวลผลแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชั่น

ชมผลงานอื่นๆ ได้ที่ >> นิทรรศการออนไลน์ “CDTI Virtual Exhibition 2020” คลิก <<
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
          ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ติดตั้งในศูนย์อาหารของห้างเทสโก โลตัส ที่เป็นอุปกรณ์นำเข้า ราคาสูง และเสียหายจากการใช้งาน

เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา
          อาคารสถานที่มีการใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) และมีการสะสมก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จำนวน 1,000 กรัม ขึ้นไป ต้องมีผู้ผ่านการอบรม แบบ ธพ.พ.2ผ เป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมการจัดเก็บและการใช้งานก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้เป็นไปตามกฎหมาย และอีกสิ่งหนึ่งที่อาคารสถานที่จัดเก็บหรือการใช้งานก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะต้องมีคืออุปกรณ์ป้องกันและความปลอดภัยในการใช้งานก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์แจ้งเตือนอันตรายจากแก๊สรั่วของอาคารและสถานที่ตามกฎหมายกำหนดในทุกปี ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานง่ายและสะดวกเร็วต่อการใช้งาน จึงทำการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว โดยให้มีการแจ้งเตือนเข้าสู่แอพพลิเคชั่น Line ถึงจุดรั่วไหลและตำแหน่งรั่วได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้การเข้าระงับเหตุอันตรายที่มีการรั่วของแก๊สได้อย่างรวดเร็ว เพราะการแจ้งเตือนเข้าไปฝ่ายต่าง ๆ ของอาคารที่ครอบคุม อีกสิ่งนึงอุปกรณ์ตรวจจับที่มีขายในท้องตลาดมีราคาสูงและไม่ทนทาน เพราะเป็นอุกรณ์ที่ติดตั้งใกล้กับความร้อนและน้ำของเตาประกอบอาหาร ทำให้อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่วชำรุดจึงทำให้คิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์ขึ้น

วิธีการใช้งาน
          ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่วไหลในบริเวณที่ตงการตรวจสอบ เช่น บริเวณศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า อุปกรณ์จะตรวจสอบปริมาณก๊าซอย่างต่อเนื่องและส่งข้อมูลการตรวจวัดไปยังหน่วยประมวลผลพร้อมกับการส่งต่อไปยังระบบ cloud หากปริมาณก๊าซที่ตรวจพบมีค่ามากกว่าที่กำหนดจะมีการแจ้งเตือนในบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมกับการแจ้งเตือนสู่แอปพลิเคชัน Line โดยมีการระบุตำแหน่งบริเวณจุดรั่วไหลเพื่อให้สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว

การนำผลงานมาใช้ / รางวัล / การตีพิมพ์
          เป็นผลงานจากนักศึกษา “งานคู่เรียน” และจะนำไปใช้กับศูนย์อาหารของห้างเทสโก้ โลตัส

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
อ.สายัณห์ ฉายวาส
อ.อุดมศักดิ์ แก้วมรกต

นักเรียน/นักศึกษา
นายจตุรงค์ จวบศรี
นายจักรกฤษณ์ สังข์กระจ่าง

เบอร์ติดต่อ
088-3153432

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี