สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
www.cdti.ac.th 2566 line album 30 .. 2567 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา งานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566