สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

โครงการ BEC Star Internship 2024 ให้แก่นักศึกษาของ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3) ได้จัดโครงการ BEC Star Internship 2024 โดยเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์กับบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวน 2 รอบ คือ
รอบที่ 1 ฝึกประสบการณ์ ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2567
รอบที่ 2 ฝึกประสบการณ์ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568

นักศึกษาที่สนใจ สามารถ Scan QR Code เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียด: ดร.ประชุมพร นิรัติศยกุล HRBP Expert ผู้ประสานงานโครงการ BEC Star Internship 2024

www.cdti.ac.th bec star internship 2024 361735 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
โครงการ BEC Star Internship 2024 ให้แก่นักศึกษาของ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี