สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

กระเป๋าผ้าจากวัสดุรีไซเคิล

www.cdti.ac.th www.cdti .ac .th image สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

กระเป๋าผ้าจากวัสดุรีไซเคิล

โดย คุณปราปต์ บุญประกอบ, คุณอัคคตา สารจิตต์, คุณพชรดล เรืองวงศ์, คุณนันทภัค จิ๋วเจริญ และคุณเพ็ญพิพัฒน์ ประพฤติงาม
ที่ปรึกษา อ. ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์, อ. ปราณี พูลผล, อ. รัตนาภรณ์ เทพเจริญ และอ. ธัญญานันท์ เทียนขาว

ผู้จัดทำเล็งเห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองจากผลิตภัณฑ์สิ​่งทอ จึงได้เกิดโครงงาน
กระเป๋าผ้าจากวัสดุรีไซเคิล โดยนำเสื้อผ้าที่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบร่วมกับถุงพลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วในการ
ทำกระเป๋า นำมาผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยกระบวนการอบตัด และเย็บ โดยมีจุดเด่นคือ เป็นธุรกิจที่รักโลก ผลิตภัณฑ์
สามารถใช้ได้ทุกโอกาสและมีคุณสมบัติกันน้ำอีกด้วย

รับชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ “CDTI Virtual Exhibition 2021”

ระดับปริญญาตรี