สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

เครื่องดูดของเหลว

www.cdti.ac.th www.cdti .ac .th image 1170c072 866c 53a7 41df 11f08d3abbf9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เครื่องดูดของเหลว

โดย คุณตุลยภพ แก้วชูแสง, คุณเมธาสิทธ์ รักเพ็ชร์ และคุณวชิรวิชญ์ แดงกระจ่าง
ที่ปรึกษา อ.วรรณกร ชมชื่น

วิธีการดูดของเหลว เช่น น้ำมันเครื่องรถยนต์ น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย เป็นต้น ในรถยนต์สามารถทำได้โดยการใช้เครื่องมือในศูนย์บริการรถยนต์หรือเครื่องมือที่มีราคาสูง อาจเป็นอุปสรรคแก่บุคคลที่สนใจดูแลรักษารถยนต์ด้วยตนเอง เครื่องดูดของเหลวนี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือราคาสูง และสามารถประดิษฐ์
ใช้งานในภาคครัวเรือนได้เอง

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://youtu.be/WRC-J2nAO6k

รับชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ “CDTI Virtual Exhibition 2021”

ระดับปริญญาตรี