สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “รถไฟฟ้าโดยสารขนาดเล็กร่วม ที่มีระบบความปลอดภัยก่อนการชน” และ “กระบวนการขอทุนวิจัยและการขอตำแหน่งวิชาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-15.30 น. วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “รถไฟฟ้าโดยสารขนาดเล็กร่วม ที่มีระบบความปลอดภัยก่อนการชน” โดย ดร.อุดมศักดิ์ แก้วมรกต อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหัวข้อ เรื่องน่ารู้ของคณาจารย์ “กระบวนการขอทุนวิจัยและการขอตำแหน่งวิชาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” โดย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีกำกับดูแลงานวิจัยฯ นางสาวรตยา สารพร นักบริหารงานวิจัย โดยกิจกรรม มีคณาจารยน์ บุคลากร และบุคคลภาย นอกสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในหัวข้อ “รถไฟฟ้าโดยสารขนาดเล็กร่วม ที่มีระบบความปลอดภัยก่อนการชน” ดร.อุดมศักดิ์ แก้วมรกต ได้มาถ่ายทอดแนวคิด การออกแบบ และการทดลองสร้างรถไฟฟ้ามาทดสอบเซนเซอร์กันชน มาเพื่อทดสอบใช้งานภายในสถาบัน ในหัวข้อ หัวข้อ เรื่องน่ารู้ของคณาจารย์ “กระบวนการขอทุนวิจัยและการขอตำแหน่งวิชาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” ก็ได้รับการอธิบายวิธีการ หลักเกณฑ์ในการขอทุนวิจัย และการขอตำแหน่งทางวิชาการ

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี