สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “ถ่ายทอดบทเรียนจากการทำวิจัยด้วยแหล่งทุนวิจัยภายนอก”

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ ถ่ายทอดบทเรียนจากการทำวิจัยด้วยแหล่งทุนวิจัยภายนอก” โดย ผศ.ดร.พรพิพัฒน์ จูฑา อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams Meeting) ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 14.30 น. ถ่ายทอดความรู้ 45 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 นาที ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/pZerDD2DMk7oeGrp6

www.cdti.ac.th km150267 1.1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "ถ่ายทอดบทเรียนจากการทำวิจัยด้วยแหล่งทุนวิจัยภายนอก" 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี