สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “รถไฟฟ้าโดยสารขนาดเล็กร่วม ที่มีระบบความปลอดภัยก่อนการชน”

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “รถไฟฟ้าโดยสารขนาดเล็กร่วม ที่มีระบบความปลอดภัยก่อนการชน” โดย ดร.อุดมศักดิ์ แก้วมรกต อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหัวข้อ เรื่องน่ารู้ของคณาจารย์ “กระบวนการขอทุนวิจัยและการขอตำแหน่งวิชาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” โดย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีกำกับดูแลงานวิจัยฯ นางสาวรตยา สารพร นักบริหารงานวิจัย ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams Meeting) ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ถ่ายทอดความรู้ 1 ชั่วโมง 45 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 นาที ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/1HSGUjXs6z1HieEGA

www.cdti.ac.th 425787524 881671680633114 7577612959966153111 n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "รถไฟฟ้าโดยสารขนาดเล็กร่วม ที่มีระบบความปลอดภัยก่อนการชน" 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี