สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “รถไฟฟ้าโดยสารขนาดเล็กร่วม ที่มีระบบความปลอดภัยก่อนการชน”

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “รถไฟฟ้าโดยสารขนาดเล็กร่วม ที่มีระบบความปลอดภัยก่อนการชน” โดย ดร.อุดมศักดิ์ แก้วมรกต อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหัวข้อ เรื่องน่ารู้ของคณาจารย์ “กระบวนการขอทุนวิจัยและการขอตำแหน่งวิชาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” โดย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีกำกับดูแลงานวิจัยฯ นางสาวรตยา สารพร นักบริหารงานวิจัย ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams Meeting) ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ถ่ายทอดความรู้ 1 ชั่วโมง 45 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 นาที ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/1HSGUjXs6z1HieEGA

www.cdti.ac.th 425787524 881671680633114 7577612959966153111 n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ระดับปริญญาตรี