สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ลงนามทางวิชาการ Bann Thai Restaurant Gmbh & Co. KG, Germany

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และนางกอบลาภ โปษะกฤษณะ ประธานกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศ (ประเทศไทย) และผู้บริหารร้านอาหาร Bann Thai Restaurant Gmbh & Co. KG, Germany ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี ผศ.ดร.พรพิพัฒน์ จูฑา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ปฏิภาณ บัณฑุรัตน์ นางสาวจันทิมา ประยูรทอง นางสาวอิสราภรณ์ เดชวิเชียรกำเกิง และนายอนาวิล พงศ์พลาดิศัย กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศ (ประเทศไทย) ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 1706847820418 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สจด. ลงนามทางวิชาการ Bann Thai Restaurant Gmbh & Co. KG, Germany 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี