สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเป็นจิตอาสาที่ดีตามแนวพระราชดำริ ที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมความเป็นจิตรลดา ด้านความจงรักภักดี ความเป็นพลเมืองดี และความเป็นคนดี จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้พลอากาศโท โชคดี สมจิตร นายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายธุรการและกำลังพล ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้ให้เกียรติมาให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี