สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมเชิงจิตวิทยา “รู้ไว้ใช่ว่า”

งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา และหน่วยสนับสนุนพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการอบรมเชิงจิตวิทยา หัวข้อ “รู้ไว้ใช่ว่า” โดย พันโทวรยศ บุญศิริ จิตแพทย์ พันตรีหญิงวัลย์ฐิภา วิทยาศัย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และพันเอกอิศรา รักษ์กุล จิตแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รวมถึงปัญหาที่พบบ่อยในสถานศึกษา โอกาสนี้ นางวสุกานต์ ธีรภัทกร ที่ปรึกษาอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการบรรยาย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี