สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ในกิจกรรม “SWT Educational Guidance”เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี