สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สังกัดโรงเรียนจิตรลดา ตำแหน่งครูวิชาชีพ สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ,สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว)

ระดับปริญญาตรี