สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การบรรยายประสบการณ์ “Brand Identity Design” ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี ในหัวข้อ “Brand Identity Design” โดยมี อาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร ปี 2557 เป็นวิทยากรพิเศษ ในการแบ่งปันประสบการณ์การสร้างแบรนด์ แนวคิดการทำงาน และนำเสนอผลงานอัตลักษณ์ความเป็นไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี