สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะ สป.อว. ในการติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอน

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการจัดการหลักสูตร จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ในโอกาสติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดภายใต้โครงการการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) ความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th messageimage 1706086647529 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ต้อนรับคณะ สป.อว. ในการติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอน 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี