สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับการประเมินตามรูปแบบของ AUN-QA

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.30-14.30 น. วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับการประเมินตามรูปแบบของ AUN-QA และพร้อมรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอุดมศึกษา (Backward Curriculum Design) (กรณีศึกษา การออกแบบหลักสูตร Sandbox สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้า)” โดย ดร.อุดมศักดิ์ แก้วมรกต และ อาจารย์ลภัส พูลเพิ่ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams Meeting) ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “รถไฟฟ้าโดยสารขนาดเล็กร่วม ที่มีระบบความปลอดภัยก่อนการชน” และ “กระบวนการขอทุนวิจัยและการขอตำแหน่งวิชาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา”

ระดับปริญญาตรี