สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอร์มรูปแบบ No-code”

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 13.30-14.30 น. ทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอร์มรูปแบบ No-code” โดยอาจารย์กฤษฎา พรหมสุทธิรักษ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams Meeting) ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604 โดยกิจกรรม มีการแนะนำและสาธิตการใช้เว็บสร้าง App อย่างง่าย โดยที่ผู้สร้าง ไม่จำเป็นต้องเขียน Code ในการสร้างแล้วยังสาธิตการใช้ Presentation.AI ช่วยในการสร้าง Presentation

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี