สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสีตบุตรบำรุง

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้แทนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรม SB Open House 2023 กิจกรรมเปิดห้องเรียน ชมการแสดงจากนักเรียน เยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการแสดงผลงาน ตั้งแต่แผนก ปฐมวัย ประถมศึกษา และแผนกมัธยมศึกษา ในการนี้ได้ร่วม ออกบูธนิทรรศการหน่วยงานภาคี แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสีตบุตรบำรุง เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนสีตบุตรบำรุง กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th line album sb open house 2023 15 ..66 1 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี