สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสีตบุตรบำรุง

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้แทนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรม SB Open House 2023 กิจกรรมเปิดห้องเรียน ชมการแสดงจากนักเรียน เยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการแสดงผลงาน ตั้งแต่แผนก ปฐมวัย ประถมศึกษา และแผนกมัธยมศึกษา ในการนี้ได้ร่วม ออกบูธนิทรรศการหน่วยงานภาคี แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสีตบุตรบำรุง เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนสีตบุตรบำรุง กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th line album sb open house 2023 15 ..66 1 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสีตบุตรบำรุง 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี