สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมประชุมผู้แทนสถาบันเพื่อจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน และร่วมงานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โดย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 จำนวน 22 คน แบ่งออกเป็น 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส อีสปอร์ต มวยสากล เทควันโด เปตอง กรีฑา เอแม็ท และครอสเวิร์ด โดยการแข่งขันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 49 messageimage 1702623000248 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี