สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เพื่อแนวทางในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th s 14000152 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี