สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ Prof. Dr. TAN Puay Yok Director, Singapore Botanic Gardens สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การนี้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้นำเสนอการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ด้านการจัดสรรพื้นที่การเกษตรแบบสวนสมรม พร้อมนำชมอาคารเรียน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th messageimage 1702622527110 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ต้อนรับผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี