สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีบำเพ็ญกุศลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

จากนั้นคณะร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รักษาการแทนอธิการบดี วางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันถวายความเคารพ พิธีมีขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 4218 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
พิธีบำเพ็ญกุศลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี