สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรสถาบัน ฯ ร่วมชม การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566 เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” ในการนี้ นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบัน ฯ ทุกคน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง ได้มีโอกาสชมโขน ที่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย ที่หลอมรวมศิลปะของชาติหลากหลายแขนง นับแต่วรรณกรรม วรรณศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ หัตถศิลป์ และพัสตราภรณ์อันงดงามตามแบบฉบับโบราณ รวมถึงการจัดฉากและแสง เสียง ที่ยิ่งใหญ่ รวมถึงความวิจิตรของเครื่องแต่งกายอันประณีต ตลอดจนการบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงไทยอันไพเราะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รอบเวลา 14.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี