สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เฝ้ารับเสด็จพิธีถวายผ้าพระกฐิน

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

การนี้ นางวสุกานต์ ธีรภัทกร ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากร และผู้แทนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมถวายเงินทำบุญ ถวายผ้าพระกฐินจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แก่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 322912 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เฝ้ารับเสด็จพิธีถวายผ้าพระกฐิน 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี