สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 26(1/ปีงบประมาณ 2567) พร้อมกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการหอพักนักเรียนนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อติดตาม รายงาน และชี้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานของงานกิจการหอพักนักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th dsc 2882 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี