สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (กบง.)

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบง.) ครั้งที่ 54 (1/ปีงบประมาณ 2566) ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้า รายงานผล และชี้แจ้งด้านการเงินและทรัพย์สินสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุม มีประเด็นสำคัญ อาทิ สรุปการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม การเสนอปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมเสนอการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ไปพลางก่อน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1tbwhwvNgHddBtAycU5HE77mdDKj_YPQM?usp=share_link

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 76d6d7d7 08f6 41b5 8775 f2a221179231 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (กบง.) 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี