สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วางพานพุ่มวันเทคโนโลยีของไทย

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมผู้แทนบุคลากร ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น ‘พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย’ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 8663 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
วางพานพุ่มวันเทคโนโลยีของไทย 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี