สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาตรี รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาตรี รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

ก้าวสู่อาชีพในสายงานที่ใฝ่ฝันจาก 3 คณะ

1. คณะบริหารธุรกิจ

– สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

– สาขาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

– สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า

แขนงวิชาที่ 1 เทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับระบบอาคารอัจฉริยะ

แขนงวิชาที่ 2 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

แขนงวิชาที่ 3 เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

3. คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– สาขาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี

โดยรอบ Portfolio สามารถอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงานได้ในระบบรับสมัคร

อ่านรายละเอียดหรือสมัครเรียนได้ที่ https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp

สอบถามเพิ่มเติมทาง Line ID: @reg.cdti หรือโทรศัพท์ 0-2280-0551 ต่อ 3295-7

www.cdti.ac.th portfolio 2567 portfolio 67 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รับสมัคร 67
www.cdti.ac.th portfolio 2567 67 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Print
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี