สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักเรียน CDTI คว้ารางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ LAEM CHABANG CHAMPIONSHIP 2023

หน่วยกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “ LAEM CHABANG CHAMPIONSHIP 2023 ” ได้รับโล่รางวัล และเหรียญรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประเภทต่าง ๆ โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

1. นายชัชพล สิงหชาญ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

– รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จำนวน 1 เหรียญ ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร

– รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน จำนวน 3 เหรียญ ท่ากบ ระยะ 25 เมตร / ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร / ว่ายผลัด ชาย-หญิง ระยะ 25 เมตร

– รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง จำนวน 1 เหรียญ ท่าผีเสื้อ ระยะ 25 เมตร

และได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ 6 ของรุ่นทั่วไปชาย

2. นายเบนจามิน ชุควูกา แทกโบ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง จำนวน 1 เหรียญ ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง จำนวน 1 เหรียญ ท่ากบ ระยะ 25 เมตร

และได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ 10 ของรุ่นทั่วไปชาย

สร้างเสริมทักษะประสบการณ์ ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ได้เป็นอย่างดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไป แข่งขันเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ สระว่ายน้ำเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ชาติภักดิ์ /ข่าว

www.cdti.ac.th cdti laem chabang championship 2023 s 267419656 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
นักเรียน CDTI คว้ารางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ LAEM CHABANG CHAMPIONSHIP 2023 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี