สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือแนวทางการร่วมกันวิจัยและพัฒนา

คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์นวัตกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับนายจรัส ศรีวงษ์ศิริวัฒน์ และบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ในโอกาสเยี่ยมชมแผงโซล่าเซลล์และเข้าหารือแนวทางในการวิจัยชุดตรวจปริมาณฝุ่นบนแผงโซลา่เซลล์ โดยการหารือมีข้อสรุปคือร่วมกันวิจัยและพัฒนาชุดตรวจปริมาณฝุ่นบนแผงโซล่าเซลล์สำหรับนำไปใช้งานจริงที่บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด พร้อมต่อยอดขยายผลการใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะดำเนินการร่วมทำข้อตกลงทางด้านการวิจัยต่อไป การหารือมีขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 5422 ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี