สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “ก้าวทัน AI ในโลกการผลิตสื่อ”

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “ก้าวทัน AI ในโลกการผลิตสื่อ”
โดย วิฑูรย์ วรรณโย และ พิชิต ศรีกลับ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 14.45 น. ถ่ายทอดความรู้ 45 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 นาที ณ ห้องสมุด ชั้น 2 อาคาร 604

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/XyhAQThXYMQ2LHQs5
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92345054151
Meeting ID : 923 4505 4151

www.cdti.ac.th km ai poster km print a3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี