สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “เขียนชื่อด้วยอักษรอียิปต์โบราณ”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “เขียนชื่อด้วยอักษรอียิปต์โบราณ” โดย อาจารย์จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ถ่ายทอดความรู้ 30 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 นาที ณ ห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 2 อาคาร 604

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/tJXuitNCbctxx8Ku6
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96747927858
Meeting ID: 967 4792 7858

S 15687751 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ "เขียนชื่อด้วยอักษรอียิปต์โบราณ" 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี