สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “เขียนชื่อด้วยอักษรอียิปต์โบราณ”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “เขียนชื่อด้วยอักษรอียิปต์โบราณ” โดย อาจารย์จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ถ่ายทอดความรู้ 30 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 นาที ณ ห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 2 อาคาร 604

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/tJXuitNCbctxx8Ku6
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96747927858
Meeting ID: 967 4792 7858

S 15687751 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี