สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบทุนการศึกษา

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิบุญศิริเพื่อมอบให้กับนางสาวอรทัย โดนวน ผู้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องของมูลนิธิบุญศิริ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางวสุกานต์ ธีรภัทกร ที่ปรึกษาอธิการบดี และนายสัจจาวุฒิ รอดสำราญ หัวหน้างานทุนการศึกษา ร่วมพิธีรับมอบ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัญฐิติ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

IMG 0372 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รับมอบทุนการศึกษา 3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
IMG 0372 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รับมอบทุนการศึกษา 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี