สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการลำเลียงชิ้นงานร่วมกับแขนกลควบคุมด้วย PLC จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

ระดับปริญญาตรี